OV611 - Niet door kracht

refrein

Niet door kracht, noch geweld,
maar door mijn Geest,
zo spreekt de Heer.

strofe

De wapens die wij dragen
zijn niet van de wereld,
maar machtig door God,
machtig door God.

De kracht van Zijn genade
en de kracht van Zijn liefde
zijn groter altijd,
groter altijd.

Aanbid nu in eenheid
Jezus, de Heer.
Hij geeft door Zijn Woord
overwinning steeds weer.