OV610 - Als gebed de hemel raakt

strofe 1

Wij staan voor Uw troon, almachtig God
en wij bidden U, genees ons land.
Vader, breng vernieuwing in ons hart,
zodat mensen zien hoe groot U bent.

refrein

Kom, verhoog de naam van de Heer,
eensgezind en vol van kracht.
Volken buigen voor Hem neer
als gebed de hemel raakt.
als gebed de hemel raakt.

strofe 2

Wie de wedloop loopt die kijkt niet om,
leeft slechts voor 't behalen van de prijs.
Wie met tranen zaait, oogst met gejuich.
Dankbaar oogsten wij wat God ons geeft.

brug

Stort Uw Geest uit,
stort Uw Geest uit,
geef ons opwekking, Heer.

slot

Als gebed de hemel raakt,
als gebed de hemel raakt.