OV608 - Waai met Uw Geest, Heer

strofe 1

Waai met Uw Geest, Heer,
waai met Uw Geest, Heer,
op dit moment.
Toon in ons midden
hoe machtig U bent.
Vol van verlangen roepen wij uit:

refrein

Waai met Uw Geest, Heer,
waai met Uw Geest, Heer,
waai met Uw Geest, Heer.
Wij roepen U aan,
verheerlijk Uw naam, machtig God.

strofe 2

Raak met Uw Geest aan
wie U verwacht.
Schenk hen die lijden
genade en kracht.
Al onze hoop, Heer, is op U gericht.

brug

Machtig God
Machtig God
Machtig God
Machtig God

strofe 3

Stort toch Uw Geest uit op al wat leeft.
Dat heel de schepping
Uw naam glorie geeft.
Vol van verwachting roepen wij uit:

brug

(m) Machtig God
(v) wij verhogen Uw naam.
(m) Machtig God
(v) wij verhogen Uw naam.
(m) Machtig God
(v) wij verhogen U.

(a) Machtig God