OV606 - Veilig

refrein 1

Veilig, veilig,
veilig rustend in Uw armen, Heer.
Veilig, veilig,
veilig rustend in Uw armen, Heer.

strofe 1

O, hart vol zorg
wat drukt je neer?
Is het de last
die je opneemt telkens weer?
Geef Hem je lasten,
want Hij is trouw.
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.
Er is geen last te zwaar
die Hij niet dragen zou.
Geef Hem je zorgen,
want Hij is trouw
en geloof in Zijn liefde ook voor jou.

refrein 2

En ik prijs de grote naam van Jezus,
prijs de Heer: Hij heft mijn hoofd omhoog,
prijs de Rots van mijn verlossing.
Al mijn dagen heeft Hij in Zijn hand.

strofe 2

O, hart vol angst
wat buigt je neer?
Bedenk in tijd van beproeving
des te meer:
geef Hem je zorgen,
want Hij is trouw.
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.
Er is geen last te zwaar
die Hij niet dragen zou.
Geef Hem je zorgen,
want Hij is trouw
en geloof in Zijn liefde ook voor jou.

slot

Al mijn dagen heeft Hij in Zijn hand.