OV604 - Kom en laat ons prijzen

strofe 1

Kom en laat ons prijzen
de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.

Kom en laat ons prijzen
en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in Zijn hand.

refrein 1

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor Zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in Zijn hand.

strofe 2

Kom, laat ons aanbidden
de God van onze redding,
onze Goede Herder,
die ons leven leidt.

Kom, laat ons aanbidden,
ons buigen voor Zijn grootheid,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

refrein 2

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor Zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

brug

Omdat wij aan Hem toebehoren,
wandelen wij in Zijn licht.
Om Hem te zien, Zijn stem te horen,
komen wij voor Zijn aangezicht.

slot

Want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in Zijn hand.