OV598 - Uw sterke hand

strofe 1

Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden uw handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar uw plan.

strofe 2

U roept mij zacht in uw nabijheid,
daar vind ik kracht,
uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe ik steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.

refrein

Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij.
Ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij.
Ik leg mijn leven in uw sterke hand.