OV595 - Licht van de wereld

strofe 1

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn elk moment.

refrein

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

strofe 2

Hemelse Heer,
U die hoog verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

brug

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

slot

Roep de naam van Jezus aan
en word gered.
Roep de naam van Jezus aan
en word gered.