OV593 - Lam van God

strofe

Lam van God
O Heilig Lam van God
In het midden van de troon
Lam van God
O Heilig Lam van God
werd geslacht als mensen zoon

refrein

Zegevierend voor altijd!
overwinning werd een feit!
U komt toe:
aanbidding, eer en wijsheid
sterkte en macht
sterkte en macht

slot

Heerlijkheid (4x)