OV589 - Ik wil juichen

strofe

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

refrein

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

brug

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
Zijn liefde en Zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

slot

Ik prijs uw naam (3x)
God van de eeuwigheid (3x)