OV586 - Hij is Heer

strofe 1

Heel de schepping geeft U eer,
buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God,
trouw in eeuwigheid.

strofe 2

Heel de schepping zingt Uw lof,
U alleen bent onze God,
onze Koning die regeert,
heerser voor altijd.

refrein

Hij is Heer en Zijn eer
vult de aarde, vult de hemel,
en Zijn heerlijkheid
wordt wereldwijd geroemd.

Hij is Heer, geef Hem eer,
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor
de glorie van Uw naam,
de glorie van Uw naam.

strofe 3

U alleen hebt alle macht,
leer ons leven uit Uw kracht.
Blaas Uw vuur aan in ons hart,
dat iedereen het ziet en ieder hoort.

brug

Heilig is de Heer,
de schepping juicht,
de schepping juicht!