OV579 - Dank U voor uw kostbare bloed

refrein

Dank U,
dank U voor uw kostbare bloed.
Dank U voor het offer
dat ons de vrijheid biedt.

Dank U,
U nam alle schuld van ons af.
Daarom zingen wij nu een overwinningslied,
een overwinningslied.

strofe

Want U opent de weg naar de Vader,
laat Hem zien zoals niemand Hem ziet.
Jezus, dankzij uw trouw en genade,
zingen wij dit vreugdelied.

brug

Als dank voor wat U deed.
Als dank voor wat U deed.
Als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.