OV578 - U redde mij

strofe 1

U redde mij en riep mijn naam,
gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,
bekleed met Uw gerechtigheid.
O Jezus, U redde mij.

strofe 2

Met U verzoend, werd ik weer rein,
U nam mijn schuld en droeg mijn pijn.
Nu ben ik vrij, volmaakt in U.
O Jezus, U redde mij.

refrein

Voor U mij maakte, had U mij lief, Heer,
en werd ik door U gekend.
Ik ben geschapen,
naar uw evenbeeld, o Heer.

En U zocht mij en U kocht mij,
U vergoot Uw bloed voor mij.
Een nieuwe schepping
naar Uw evenbeeld, o Heer.

U redde mij, U redde mij.