OV577 - Jezus, allerhoogste naam

refrein

Jezus, allerhoogste naam,
mijn ziel zingt:
Jezus, het allermooiste lied.

Jezus, engelen aanbidden Hem,
hemel en aard'
verheerlijken zijn naam.

strofe

Morgenster, Stralend Licht,
Bron van levend water,
Roos van Saron, Zoon van God.

Opgestaan en verhoogd,
alfa en omega,
U komt toe
aanbidding in eeuwigheid.