OV576 - Immanuël

strofe 1

Als wij samen U aanbidden,
dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden,
wij eren U alleen.

Ons hart staat voor U open.
Heer, neem de ereplaats.
Wij heffen onze handen naar U op.

refrein

Immanuël, God zelf is met ons,
Vredevorst, machtig God,
de Allerhoogste Heer.

strofe 2

Zie hoe, als wij voor Hem zingen,
de hemel opengaat,
en als frisse morgenregen
zijn liefde mensen raakt.

Want U alleen bent waardig
dat Sion U aanbidt,
de Koning die voor eeuwig heersen zal!