OV573 - U bent welkom

strofe

We zijn hier bij elkaar
om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.

We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

refrein

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote Koning!
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U.
U bent welkom in ons midden.