OV572 - Als wij samenkomen

strofe 1

Als wij samenkomen,
leidt ons naar uw levende rivier,
laat uw liefde stromen
tot iedereen erkent: de Heer is hier.

Deze generatie
ziet dan dat U éénmaakt en verlost,
als wij samenkomen
in de stad van onze God.

strofe 2

Als wij U aanbidden,
leid ons naar uw troon van heerlijkheid,
open onze ogen
en maak ons hart bewogen voor wie lijdt.

Deze generatie
ziet dan dan U heel maakt en verlost,
als wij samenkomen
in de stad van onze God.

refrein

Want de Geest van God,
de Geest des Heren is op ons.
Dit is het jaar van de Heer.
Want de Geest van God,
de Geest des Heren is op ons.
Dit is het jaar van de Heer.

strofe 3

Als wij U verwachten,
leid ons in de schaduw van uw hand,
boven op de bergtop,
om uit te zien op ons verdorde land.

Want door uw genade
stroomt de late regen op ons neer,
als wij U verwachten
in de stad van onze Heer.