OV570 - Dit is de tijd van Elia

strofe 1

Dit is de tijd van Elia
die 't woord van de Heer tot ons spreekt.
En dit is de tijd
van zijn dienstknecht Mozes,
die 't juk van het onrecht verbreekt.

En dit is de tijd van verzoeking,
van duisternis, net als weleer.
Maar in de woestijn
klinkt een stem, die uitroept:
'Bereid nu de weg van de Heer!'

refrein

Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,
stralend als de zon met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
uit Sion komt het heil; uw God is daar.

strofe 2

En dit is de tijd van Ezechiƫl
waar beenderen worden bekleed.
En dit is de tijd
van uw dienstknecht David;
wij maken de tempel gereed.

En dit is de tijd om te oogsten,
de velden zijn wit als weleer.
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,
die staan op het woord van de Heer.

brug

Er is geen God als Jahweh.