OV559 - Schijn met uw licht in mijn hart

strofe

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

refrein

Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht.
Wij zingen: heilig, heilig, heilig.

slot

Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Dat ik U zien zal.

tegenstem

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.