OV557 - Laat Uw glorie zien

strofe 1

Laat Uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen.
Als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

refrein

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden,
raak ons allen aan.

Als we Jezus' naam belijden
als de Enige die redt.
Toon Uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

strofe 2

Laat Uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis,
waar Hij ons redding bracht.

Laat Uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.

slot

Laat Uw glorie zien
Laat Uw glorie zien
Laat Uw glorie zien
Laat Uw glorie zien

Wij aanbidden U
Wij aanbidden U
Wij aanbidden U
Wij aanbidden U