OV555 - Ik geloof in het bloed

mannen

Ik geloof in het bloed van Jezus.
Ik geloof in de kracht van zijn naam.
Ik geloof dat Hij stierf voor mijn zonden.
Ik geloof: Hij is opgestaan!

vrouwen

Ik geloof dat zijn moeder een maagd was.
Ik geloof in het heilig offerlam.
Ik geloof dat Hij opsteeg naar zijn Vader
en dat Hij eens terugkomen zal.

refrein

Op die rots bouwt de Heer zijn kerk.
Dit huis is niet gebouwd op zand.
Op die rots staan wij samen sterk.
Het kwaad krijgt nooit de overhand.

mannen

Ik geloof dat Hij ons kwam redden.
Ik geloof dat Hij mens was zoals wij.
Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond.
Ik geloof in zijn kracht, ook in mij.

vrouwen

Ik geloof in zijn trouw elke morgen,
dat zijn liefde er altijd al was.
Ik geloof dat Hij voor ons wil zorgen.
Ik geloof dat Hij zieken genas.

allen

Ik geloof in de eenheid van zijn kind'ren,
zo verschillend, maar toch n kerk.
Dat, waar wij in zijn naam bijeen zijn,
Jezus zelf in ons midden werkt.

allen

Ik geloof dat ik bergen kan verzetten,
en dat ik zijn stem kan verstaan.
Ik geloof, als ik bid zonder twijfel,
dat ik wonderen zal zien in zijn naam.

slot

Ik geloof in het bloed van Jezus.
Ik geloof in het bloed van Jezus.
Ik geloof in het bloed van Jezus.