OV554 - Mijn Verlosser leeft

strofe

Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet.
Ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld.
Ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.

refrein

Mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft.

brug

U draagt mijn lasten en richt mij op
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.