OV553 - Laat het feest zijn

strofe 1

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

refrein

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
In de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.

strofe 2

Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

brug

Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja