OV552 - Herstel ons land

strofe 1

Als mijn volk zich vernedert voor Mij,
vernedert voor Mij en bidt.
Als mijn volk zich bekeert van zijn weg
en roept tot mijn aangezicht,
zal Ik hen verhoren en genadig zijn
en hun land genezen van alle pijn.

refrein

Herstel ons land,
Heer, herstel ons land.
Hoor ons aan
en reik ons volk uw Vaderhand.

Herstel ons land,
hoor ons, o Heer,
vergeef ons land.
Maak alles wat gebroken is weer heel.

strofe 2

Heer wij knielen neer, vernederen ons,
vernederen ons voor U.
Heer wij knielen neer, bekeren ons
en zoeken uw aangezicht.
Vader in de hemel, wil genadig zijn,
wil ons land verlossen van alle pijn.