OV548 - Hart van aanbidding

strofe 1

De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil.
Dan kom ik bij U
met mijn grootste wens iets te geven, Heer,
waar U blij mee bent.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen,
doorgrondt het diepst van mijn hart.

refrein

Ik wil terug naar het hart van aanbidding,
en dan gaat het om U, om U alleen, Jezus.
Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee omging,
want het gaat toch om U, om U alleen, Jezus.

strofe 2

Onvolprezen Heer, U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.
Maar al ben ik zwak, alles wat ik heb
leg ik voor U neer.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen,
doorgrondt het diepst van mijn hart.