OV543 - U bent de Heer die ik dien

strofe 1

U maakte mij tot een ander mens,
gaf aan mij een nieuw leven.
Ik ging kapot maar U heelde mij,
U heeft mij hoop gegeven.

refrein

U bent de Heer die ik dien.
Eens was ik blind, nu kan ik zien.
Zing halleluja, juich voor de Heer.
U heb ik lief,
U heb ik lief,
U heb ik lief,
Jezus, U heb ik lief .

strofe 2

Leer mij het lied dat ik zingen kan
met de engelen samen.
Tot in de eeuwigheid zing ik dan,
prijs ik uw grote naam, want

brug

Heer, toets mijn hart
en was mijn leven schoon.
Dan kan ik U aanbidden
en juichen voor uw troon.