OV541 - Alles is mogelijk

strofe 1

Almachtig God die mij bevrijdt,
mijn Schuilplaats en mijn Toevluchtsoord.
Geen naam is zoals Jezus' naam,
geen macht weerstaat Uw kracht, Heer.

Mijn voeten staan op deze Rots;
daardoor ben ik onwankelbaar.
Ik vestig al mijn hoop op U,
mijn Heer en mijn Verlosser.

strofe 2

Uw lof zal op mijn lippen zijn,
Uw Woord staat in mijn hart gegrift.
En ik aanbid U met een nieuw lied,
ik zal U prijzen, Heer.

U vult mijn leven met geluk,
Ja, ik verheug mij steeds in U.
En ik aanbid U met een nieuw lied,
ik zal U prijzen, Heer.

refrein

Al ben ik zwak, U maakt mij sterk.
Lijk ik arm, door U ben ik rijk,
want in de kracht van Jezus' naam
is alles mogelijk!
Alles is mogelijk.
Alles is mogelijk.
Alles is mogelijk.

slot

Alles is mogelijk.
Alles is mogelijk.
Alles is mogelijk.
Alles is mogelijk.