OV534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

strofe 1

Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
de Zoon van God
zal Koning zijn.

Jezus.
Hij offerde zichzelf;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

refrein

En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,

Hij zal koning zijn.
Hij zal heerser zijn
en regeren met macht
en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

strofe 2

Jezus.
zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.

Jezus,
beeld van Gods heiligheid;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!