OV525 - jubel het uit

strofe 1

Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!

Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

strofe 2

Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!

Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt.
Een vreugdelied voor Hem,
een vreugdelied voor Hem,
een vreugde een vreugdelied voor Hem

strofe 3

Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!

Laat ieder volk op aarde
Zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht,
de liefde die Hij bracht,
de liefde, de liefde die Hij bracht,