OV522 - Er komt een tijd van grote opwekking.

(Strofe 1)

Vader, stort uw geest uit
op alle volken die bestaan.
Laten dan uw kind'ren
profeteren in uw naam.
Toon in visioenen
de geheimen van uw hart.
Ja, uw volk ziet uit, Heer,
naar die dag dat U uw grootheid openbaart.

(Refrein)

Er komt een tijd van grote opwekking,
dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking,
en iedereen die Jezus aanroept als Heer, wordt gered.

(strofe 2)

Vader, toon uw glorie
aan alle mensen die bestaan.
Dan buigt elke knie zich
vol van eerbied voor uw naam.
Laat de hemel beven,
schud de aarde door uw kracht.
Zie de schepping smachten
naar die dag dat U uw grootheid openbaart.