OV522 - Er komt een tijd van grote opwekking.

(Strofe 1)

Vader, stort uw geest uit op alle volken die bestaan.
Laten uw kind'ren profeteren in uw naam.
Toon in visioenen de geheimen van uw hart.
Ja, uw volk ziet uit, Heer naar die dag dat U uw grootheid openbaart.

(Refrein)

Er komt een tijd van grote opwekking,
Dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking,
En iedereen die Jezus aanroept als Heer, wordt gered.

(strofe 2)

Vader, toon uw glorie aan alle mensen die bestaan.
Dan buigt elke knie zich vol van eerbied voor uw naam.
Laat de hemel beven, schud de aarde door uw kracht.
Zie, de schepping smachten naar die dag dat U uw grootheid openbaart.