OV513 - Halleluja, de almachtige God regeert

refrein

Halleluja, halleluja, halleluja,
de Heer regeert.
Halleluja, halleluja, halleluja,
de almachtige God regeert.

strofe

Ja, Hij toont aan ons zijn macht,
zijn overwinningen zijn groot;
de duisternis zal wijken in zijn naam.

Hij heeft het juk verbroken
en gevangenen bevrijd;
door zijn rechtvaardigheid zijn wij gered.