OV512 - Wij verhogen U

Wij verhogen U,
wij verhogen U,
wij verhogen U,
almachtig God;
U bent heilig,
Heer der heerlijkheid;
wij aanbidden U,
Heer van ons hart.

Wij roepen:
‘Waardig het Lam dat geslacht is,
alle rijkdom en wijsheid en eer.'
Kom en troon in ons hart,
dat buigt voor U alleen;
Heer, toon ons uw macht en regeer.