OV511 - Heer van genade

strofe 1

Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid.
Openbaar in mij uw majesteit.
Dan verkondig ik het wonder van uw naam
en mijn hart zal voor U zingen, Heer.

Geef mij woorden vol genade, Heer.
Openbaar in mij uw kracht steeds meer.
Dan weerspiegel ik het wonder van uw trouw
en mijn hart zal U aanbidden, Heer.

refrein

Heer van genade, goedheid en trouw,
God van gerechtigheid.
Hemel en aarde buigen voor U,
Die troont in eeuwigheid.

U komt de dank toe, Koning en Heer,
de glorie en majesteit.
Ik geef U mijn liefde, ik geef U mijn hart,
en bezing uw heerlijkheid.

strofe 2

Laat uw liefde in mij zichtbaar zijn.
Maak mijn wezen nieuw en was mij rein.
Laat uw leven in mij groeien elke dag
en mijn hart zal U aanbidden, Heer.

U bent Heer die heel de schepping leidt,
vol genade en gerechtigheid.
Elke knie zal buigen, elke tong belijdt
dat Jezus Christus is de Heer.