OV505 - Toon Uw heerlijkheid

strofe 1

Vader van de schepping,
volvoer Uw eeuwige plan.
Maak ons een generatie
die overwinnen kan.

Heer, laat Uw koninkrijk komen,
waar heel de schepping op wacht,
en laat Uw zalfolie stromen,
Heer, openbaar ons Uw kracht.

refrein

Toon Uw heerlijkheid in dit huis
tot een zegenend licht voor de volken.
Neem ons lied als reukoffer aan,
nu wij hier voor Uw aangezicht staan.

strofe 2

Koning van de aarde,
maak ons een licht in de nacht
en laat de wereld ervaren:
de kerk is vol van Uw kracht.

Heer raak ons aan en vorm ons,
maak ons sterk en bereid.
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn;
dan zijn wij klaar voor de strijd.

brug

Bouw Uw koninkrijk (bouw Uw koninkrijk)
kom in majesteit (kom in majesteit)
maak de aarde vol (maak de aarde vol)
van Jezus' heerlijkheid

slot

Toon Uw heerlijkheid in dit huis
Toon Uw heerlijkheid in dit huis
Toon Uw heerlijkheid in dit huis
Toon Uw heerlijkheid in dit huis