OV499 - Hij komt in majesteit

Whoooh…

strofe 1

Zie het Lam van God: Hij nadert,
vaardig voor de strijd.
Zie de Leeuw van Juda
hoe Hij komt in majesteit.

refrein

Hij komt in majesteit,
in majesteit komt Hij.
in majesteit komt Hij.

strofe 2

De Zoon van de gerechtigheid
rijdt op het witte paard.
Een machtig leger volgt Hem
om te strijden tegen 't kwaad.

refrein

Hij komt in majesteit,
in majesteit komt Hij.
in majesteit komt Hij.

En trekt de Here ten strijde
wie zal zich verzetten? Jezus wint!

Whoooh…

strofe 3

De wachters op de toren
zijn de strijders voor het land.
Zij proclameren overwinning
door Gods sterke hand.

slot

Whoooh…