OV497 - Ik wil leven door Uw Geest

strofe 1

Ik wil leven door Uw Geest
en in waarheid, o Heer.
Alle liefde die ik heb,
leg ik hier voor U neer.

Ik geef alles op voor U
en houd niets apart.
Heer, aanvaard mijn offer nu,
mijn gebroken hart.

refrein

Jezus, wat kan ik doen,
mijn Koning en Vriend?
U gaf alles voor mij,
meer dan ik had verdiend.

Jezus, wat kan ik doen
tot eer van Uw naam?
Neem dit lied aan als dank
voor wat U hebt gedaan.

Ieder woord schiet tekort
en ik voel me verward,
maar ik zing uit liefde voor U
uit het diepst van mijn hart.

strofe 2

Heer, mijn dankbaarheid is groot
om wat U hebt betaald.
Door Uw lijden en Uw dood
werd mijn leven bepaald.

U nam alle schande weg
van mijn zonde en schuld
en hebt mij vanaf Uw troon
met Uw liefde vervuld.

slot

Ieder woord schiet tekort
en ik voel me verward,
maar ik zing uit liefde voor U,
ik zing uit liefde voor U
ik zing uit liefde voor U
uit het diepst van mijn hart.