OV493 - Jezus, wat een heerlijke naam

strofe 1

Jezus, wat een heerlijke naam,
Mensenzoon, Zoon van God,
Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
al mijn schuld is weggedaan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

strofe 2

Jezus, wat een heerlijke naam,
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
waarheid die mij sterk doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

strofe 3

Jezus, wat een heerlijke naam,
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,
held in de strijd.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
liefde die mij op doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.
Jezus, wat een heerlijke naam.