OV489 - Wij willen U ontmoeten

strofe 1

Wij willen U ontmoeten,
U eren in ons lied,
vol dank en vol aanbidding,
omdat U telkens weer voorziet.

Uw liefde vult ons leven,
wij zijn zo rijk door U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.

refrein

U bent Vader van de schepping,
de opgestane Heer.
U verdreef de donk're nacht,
toen uw dood nieuw leven bracht.

En U heeft uw volk bevrijd
door macht en majesteit,
Ik wil U volgen, Heer,
heel mijn leven, voor altijd.

strofe 2

Mijn Jezus, ik aanbid U,
mijn lied verhoogt uw naam,
want U bent mijn bevrijder,
de sterke rots waarop ik sta.

Uw liefde vult mijn leven,
ik ben zo rijk door U.
Mijn dank wil ik nu geven
in een liefdeslied voor U.

slot

De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.