OV487 - O Heer giet een stroom

refrein

O Heer, giet een stroom
van levend water over ons uit,
o Heer, kom met kracht.

O Heer, stort uw Geest
en uw genade over ons uit,
o Heer, kom met kracht.

strofe

Zie ons verdorde land,
hoor ons belijden:
Alleen uw sterke hand
kan ons bevrijden.

Laat er vanuit uw troon
nieuw leven komen;
bevloei opnieuw ons land
met waterstromen.