OV479 - Wij zijn meer dan overwinnaars

refrein

Wij zijn meer dan overwinnaars,
door Hem die ons heeft liefgehad.
Wie zal ons nog kunnen scheiden,
van de liefde van de Heer.

strofe 1

Want als God voor ons is,
wie is er tegen ons?
Hij, die zelfs zijn eigen Zoon
niet gespaard heeft van de dood.

Hij is gestorven
en Hij is opgestaan.
Ja, Hij troont nu in de hemel,
aan de rechterhand van God.

strofe 2

Al worden wij vervolgd
of worden wij gedood,
wij zijn meer dan overwinnaars,
door Jezus, onze Heer.

Noch dood, noch leven,
heden noch toekomst,
niets zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer.