OV475 - Majesteit Koning in eeuwigheid

strofe

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht,

Majesteit, koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht.

refrein

Wij verhogen U, Heer Jezus,
elke knie zal buigen voor uw troon,
Wij verhogen U, Heer Jezus,
niemand is als U, nee, niemand is als U.

slot

Nee, niemand is als U.
Nee, niemand is als U.