OV472 - Blaas met de adem van uw Geest

strofe 1

Blaas met de adem van uw Geest op ons,
raak ons aan, zodat uw leven komt.
Geef ons geloof, Heer in uw werk;
in onze zwakheid betoont U zich sterk.

refrein 1

Laat ons een volk zijn, dat U vreest,
vol van uw liefde, die wonden geneest.
Maak ons een leger, sterk in de strijd,
dat als een eenheid uw komst voorbereidt.

Kom, Jezus, kom en raak ons aan
Kom, Jezus, kom
Kom, Jezus, kom en raak ons aan
Kom, Jezus, kom

strofe 2

Stroom met uw levend water door ons heen,
was ons schoon,
vernieuw ons hart van steen.
Zie hoe uw lichaam is verdeeld,
schenk ons uw liefde
die sterkt en die heelt.

refrein 2

Laat ons een volk zijn, dat U vreest,
vol van uw liefde, die wonden geneest.
Maak ons een leger, sterk in de strijd,
dat als een eenheid uw komst voorbereidt.

Kom, Jezus, kom en maak ons één
Kom, Jezus, kom
Kom, Jezus, kom en maak ons één
Kom, Jezus, kom

strofe 3

Kom en ontsteek in ons een machtig vuur,
dat zal branden tot het laatste uur.
Zie, hoe uw schepping U verwacht;
maak ons gereed voor uw komst in de nacht.

refrein 3

Laat ons een volk zijn, dat U vreest,
vol van uw liefde, die wonden geneest.
Maak ons een leger, sterk in de strijd,
dat als een eenheid uw komst voorbereidt.

Kom, Jezus, kom wij verwachten U
Kom, Jezus, kom
Kom, Jezus, kom wij verwachten U
Kom, Jezus, kom