OV467 - Wij zijn zout en wij zijn licht

strofe 1

Wij zijn zout en wij zijn licht,
waar elk duist're macht voor zwicht.
Gods liefde spoort ons aan
om de wereld in te gaan.

Met de boodschap die bevrijdt,
delen wij genade uit,
opdat uw wil geschiedt,
openbaar uw koninkrijk met kracht,
o, kom met kracht.

refrein 1

Stort uw zegen uit over deze stad,
zend uw vuur.
Stort uw regen uit over deze stad,
zend uw vuur.

Als wij U aanbidden,
breek de vloek en zend uw vuur.
Hoor ons, als wij bidden,
zend uw zegen, zend uw vuur,
o, zend uw vuur.

strofe 2

Heer, U overwon het graf,
U die ons nieuw leven gaf,
U bent weer opgestaan
om de vijand te verslaan.

Kom, verbreek de vloek die bindt,
die de natiƫn verblindt,
zend ons in uw naam.
U bent opgestaan en U regeert,
Heer, U regeert.

refrein 2

Stort uw zegen uit over de volken,
zend uw vuur.
Stort uw regen uit over de volken,
zend uw vuur.

Als wij U aanbidden,
breek de vloek en zend uw vuur.
Hoor ons, als wij bidden,
zend uw zegen, zend uw vuur,
o, zend uw vuur.