OV465 - Ik prijs U Heer God van 't heelal

strofe

Ik prijs U Heer, God van 't heelal;
de Vredevorst, die komen zal.
Ik breng U eer,
want U regeert in mij.

refrein

En ik dien geen and're heer;
geen afgod en geen koning.
Ik verlang alleen naar U;
mijn hart is U tot woning.
En met mijn hart,
hef ik ook mijn handen op.