OV461 - Mijn Jezus, mijn Redder

strofe

Mijn Jezus, mijn Redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

refrein

Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij
Zing van de Koning
en Zijn heerschappij.
Bergen aanbidden,
de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen
voor dat wat U schiep.
Mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed
als een leven heel dicht bij U.