OV458 - De Heer is hier in glorie en luister

refrein

De Heer is hier in glorie en luister.
De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.
De Heer is hier, hosanna, hosanna.
De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.

strofe

Want de Heer daalt neer in Sion en
Hij vestigt zijn troon op ons lied.
Laat zijn grootheid zien en verhoog Hem,
totdat iedereen Hem ziet.