OV457 - Kom prijs de Heer

refrein

Kom prijs de Heer
al gij knechten van de Heer,
die staan des nachts
in het huis van de Heer.

Kom prijs de Heer
al gij knechten van de Heer
en prijs zijn heil'ge naam.

strofe

Zing voor de Koning,
want Hij is waardig.
Kom zing je vreugdelied
tot eer van Hem.

Kom voor zijn aangezicht,
dien Hem met vreugde;
breek uit in luid gejuich.