OV456 - Niet de macht van wapenen

refrein

Niet de macht van wapenen,
niet het werk van mensenhanden:
onze kracht is de naam van de Heer.

Niet de macht van wapenen,
niet het werk van mensenhanden:
onze kracht is de naam van de Heer.

strofe 1

Door de naam van Jezus
worden wij gered.
Hij hoort uit de hemel,
antwoordt elk gebed.

strofe 2

Door het bloed van Jezus
wast de Heer ons schoon.
Hef nu Zijn banier op,
juichend voor Gods troon!