OV455 - Wij gaan door

strofe 1

Wij gaan door over grenzen
geen deur blijft op slot.
Hand in hand door alle landen roepen wij:
Jezus is Heer!

strofe 2

Wij komen op voor de zwakken,
het licht breekt hun nacht.
Het koninkrijk van Jezus kondigt het aan,
zie uit en wacht.

strofe 3

Wij gaan door zolang het dag is,
het werk wordt gedaan.
Al zaaien wij vaak onder tranen,
wij juichen als wij oogsten.

strofe 4

Straks zien wij Hem in Zijn glorie.
Het Lam dat eeuwig leeft.
Hij haalt Zijn bruid uit alle landen.
Voor Hem de kroon, voor Hem de eer.
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!