OV454 - Zegen, aanbidding

strofe

Zegen, aanbidding, kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie,
buigen voor de eeuwige God.

refrein

Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.

U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.

brug

De aarde wordt vol van uw koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.