OV451 - Ik hef mijn ogen

strofe

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
U bent mijn hulp, Heer,
door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.

refrein

Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult,
geef mij Uw leven weer.